Դիպլոմային : Zinvac yndharumneri haskacutyuny ev tesaknery / Զինված ընդհարումների հասկացությունը և տեսակները

Հատված դիպլոմայինից –

Դիպլոմային : Zinvac yndharumneri haskacutyuny ev tesaknery / Զինված ընդհարումների հասկացությունը և տեսակները :

Նյութը 75 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Զինված ընդհարման հասկացությունը և տեսակները
1.1 Զինված ընդհարման հասկացությունը
1.2 Զինված ընդհարումների տեսակները և զինված ընդհարման որակման հիմնահարցը
Գլուխ 2. Պատերազմի միջոցների և մեթոդների կանոնակարգումը ժամանակակից միջազգային իրավունքում
2.1 Հաագայի իրավունքի սկզբունքները միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքների համակարգում
2.2 Պատերազմ վարելու արգելված միջոցները
2.3 Պատերազմ վարելու արգելված մեթոդները
Գլուխ 3. Զինված ընդհարումների մասնակիցների իրավական վիճակը
3.1 Զինված ընդհարումների մասնակիցների հասկացությունը և տեսակները
3.2 Ռազմագերիների իրավական վիճակը
3.3 Ռազմական գործողությունների զոհերի իրավական կարգավիճակը
Եզրակացություն՛
Օգտագործված գրականության և փաստաթղթերի ցանկ

Leave a Reply