Zbosashrjutyan mej kirarvox teghekatvutyun / Զբոսաշրջության մեջ կիրառվող տեղեկատվություն

Zbosashrjutyan mej kirarvox teghekatvutyun / Զբոսաշրջության մեջ կիրառվող տեղեկատվություն :
Նյութը 59 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1.Զբոսաշրջության մեջ կիրառվող տեղեկատվության հասկացությունը և տեսակները
1.1.Ամրագրման գլոբալ համակարգեր
1.2.Կառավարման ավտոմատացումը զբոսաշրջային ֆիրմաներում
1.3.Կառավարման ավտոմատացված համակարգերը հյուրանոցներում և ռեստորաններում
Գլուխ 2.Զբոսաշրջային շուկայում կիրառվող տեղեկատվական ծրագրային արտադրանք
Վերջաբան
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply