Vostikanutyan varchakan gorcuneutyun / Ոստիկանության վարչական գործունեություն

Vostikanutyan varchakan gorcuneutyun / Ոստիկանության վարչական գործունեություն :

Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ :
Ներածություն
Գլուխ 1. Ոստիկանությունը հհ-ում անկախացումից հետո
ԳԼՈւԽ 2. Ոստիկանության ՎԱՐՉԱԿԱՆ գործունեության ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
ԳԼՈւԽ 3. Ոստիկանական վարչական գործունեության տեսակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ