Vichakagrakan xmbavorum / Վիճակագրական խմբավորում

Vichakagrakan xmbavorum / Վիճակագրական խմբավորում :
Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ:

Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն,

Բովանդակություն

Ներածություն
Պլան
1. Քանակական և որակական խմբավորում
2. Խմբավորումը ըստ կատեգորիաների
3. Վիճակագրական խմբավորումների դասակարգում ըստ հատկանիշների
4. Խմբավորումների կառուցումը
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

«Վիճակագրություն» տերմինը լատինական ծագում ունի, որն առաջացել է լատինական status-կարգավիճակ բառից: Միջին դարերում այն օգտագործվել է պետության քաղաքական իրավիճակի գնահատման համար: Գիտության մեջ այդ տերմինը ներառվել է 18-րդ դարում գերմանացի գիտնական Գոտֆրիդ Ախենվալի կողմից: Ըստ էության, վիճակագրությունը որպես գիտություն առաջ է եկել միայն 17-րդ դարում, սակայան վիճակագրական հաշվառումը գոյություն է ունեցել վաղ ժամանակներում:

Leave a Reply