Vcharayin hashvekshri pakasord / Վճարային հաշվեկշռի պակասորդ

Vcharayin hashvekshri pakasord / Վճարային հաշվեկշռի պակասորդ :
Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

Ֆինանսական հաշվեկշռի բավարար կառուցվածքի որոշման կարգը և պակասորդի մարման ուղիները

Վճարային և առևտրային հաշվեկշիռն և նրա կառուցվածքը

Բաց տնտեսության հիմնական փոխադարձ կապերը

ՀՀ վճարային հաշվեկշռի դինամիկա

Արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն

Հայաստանի հանրապետության անկախության հռչակումից հետո ՀՀ կանգնեց լուրջ տնտեսական խնդիրների առջև: Դա պայմանավորված էր բազմաթիվ գործոներով, որոնց հիմքում ընկած էին հիմնականում հինգ գործոն: Առաջինը՝ նախկին Խորհրդային Միության ավանդական տնտեսական կապերի հանկարծակի և անուղղելի փլուզումն էր, որն անվերադարձ խախտեց ավանդական արտադրական և ապրանքափոխանակման կապերը և սկիզբ դրեց մակրոտնտեսական սուր անկայունության ժամանակաշրջանի: Երկրորդը՝ տնտեսական շրջափակումն ու Վրաստանի քաղաքացիական պատերազմն էին, որոնք խորացրին փլուզման հետևանքները:

Leave a Reply