Varkayin kazmakerputyunneri eutyuny ev tesaknery / Վարկային կազմակերպությունների էությունը և տեսակները :

Varkayin kazmakerputyunneri eutyuny ev tesaknery / Վարկային կազմակերպությունների էությունը և տեսակները :

Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Վարկային կազմակերպությունների էությունն և տնտեսական նշանակությունը
2. Վարկային կազմակերպությունների տեսակները և դրանց գործառույթները
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ