Usman kazmakerpman dzeveri cagumn u zargacum@ / Ուսման կազմակերպման ձևերի ծագումն ու զարգացումը

Usman kazmakerpman dzeveri cagumn u zargacum@ / Ուսման կազմակերպման ձևերի ծագումն ու զարգացումը :
Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ:

Արդեն մի քանի հարյուրամյակների պատմություն ունի ուսուցման կազմակերպման, այսպես կոչված, խմբային եղանակը, որն իր պատմական զարգացման ընթացքում կայացել ու ամրապնդվել է երկու հիմնական տարատեսակներով՝ դաս-դասարանային և դասախոսություն-սեմինարային:

Leave a Reply