Կուրսային : Urartui mshakuyty / Ուրարտուի մշակույթը

Կուրսային մշակույթ –

Կուրսային : Urartui mshakuyty / Ուրարտուի մշակույթը :
Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Ուրարտուի մշակույթը
Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply