Ugarit qaxaq petutyan himnadrumy Ras shamra blri vra / Ուգարիթ քաղաք-պետության հայտնագործումը Ռաս-Շամրա բլրի վրա

Ugarit qaxaq petutyan himnadrumy Ras shamra blri vra / Ուգարիթ քաղաք-պետության հայտնագործումը Ռաս-Շամրա բլրի վրա :

Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ :