Թեզ : Turqiayi qaxaqakanutyuny hyusisayin Iraqi qrdakan inqnavarutyan handep / Թուրքիայի քաղաքականությունը Հյուսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարության հանդեպ

Թեզ : Turqiayi qaxaqakanutyuny hyusisayin Iraqi qrdakan inqnavarutyan handep / Թուրքիայի քաղաքականությունը Հյուսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարության հանդեպ :
Նյութը 85 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՐԱՔՈՒՄ ՔՐԴԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
1.1 Հյուսիսային Իրաքում քրդական ինքնավարության ձևավորման պատմական շրջափուլերը և քաղաքական գործընթացները
1.2 Քրդական գործոնի դերը և նշանակությունը Իրաք-Իրանյան պատերազմում
1.3 Քրդական ինքնավարությունը Պարսից Ծոցի երկու պատերազմների ընթացքում
1.4 Քրդական ինքնավարությունը` հետսադամյան շրջանում. քրդական հիմնախնդրի հանգուցալուծման նախադրյալները

ԳԼՈՒԽ 2. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՔՐԴԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՄԵՐԺՈՒՄԻՑ` ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
2.1 Քրդերի սոցիալ-քաղաքական վիճակը Թուրքիայում. Թուրքական իշխանությունների` քրդական հարցի լուծման հայեցակարգերը
2.2 Թուրքիայի անդրսահմանային գործողությունների ծավալումը Հյուսիսային Իրաքում
2.3 Հյուսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարությունը` Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության նոր ուղեգծում
2.4 Թուրքիայի և Քրդական ինքնավարության հարաբերություններն արդի փուլում. համագործակցության հնարավոր հեռանկարները

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Օգտագործված աղբյուրների ու գրականության ցանկ

Leave a Reply