Թեզ : Turq-Siriakan haraberutyunnery 1946-1991tt . / Թուրք – Սիրիական հարաբերությունները 1946-1991 թթ.

Թեզ : Turq-Siriakan haraberutyunnery 1946-1991tt . / Թուրք – Սիրիական հարաբերությունները 1946-1991 թթ. :
Նյութը 85 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1
Թուրք-սիրիական հարաբերությունները վիճահարույց հարցերի համատեքստում:

1. Ալեքսանդրետի սանջակի խնդրի արծարծումը թուրք սիրիական հարաբերություններում
2. Ջրային պաշարների բաշխման խնդիրը թուրք-սիրիական
հարաբերություններում
3. Քրդական խնդիրը թուրք-սիրիական հարաբերություններում
Գլուխ 2
Թուրք-սիրիական հարաբերությունները և տարածաշրջանային զարգացումները:

1. Թուրք-սիրիական հարաբերությունները և Իսրայելը

2. Թուրք-սիրիական հարաբերությունները և 1990-1991թթ. իրաքյան
ճգնաժամը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականութան ցանկ

Leave a Reply