Դիպլոմային : Trafiking / Թրաֆիքինգ

Հատված դիպլոմայինից –

Դիպլոմային : Trafiking / Թրաֆիքինգ :
Նյութը 80 էջ է : Գինը 20 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Թրաֆիքինգը` որպես հանցատեսակ. բնութագիրը և առանձնահատկությունները
1.1. Թրաֆիքինգի հասկացությունը
1.2. Թրաֆիքինգի տեսակներն ու դրանց առանձնահատկությունները
Գլուխ 2. Ներպետական և միջազգային պայքարը թրաֆիքինգի դեմ
2.1 Թրաֆիքինգի դեմ պայքարը արտասահմանյան երկրներում
2.2. Թրաֆիքինգի դեմ պայքարը Հայաստանում
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply