Tntesakan vichakagrutyan @ndhanur harcer@ / Տնտեսական վիճակագրության ընդհանուր հարցերը

Tntesakan vichakagrutyan @ndhanur harcer@ / Տնտեսական վիճակագրության ընդհանուր հարցերը :

Նյութը 22 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն,

Ներածություն

1. Վիճակագրության դերը, նշանակությունը և զարգացման ուղղությունները /դպրոցները/
2. ՀՀ պետական վիճակագրական համակարգը
3. Տնտեսական վիճակագրության ընդհանուր բնութագիրը, հիմնական հարցերը և խնդիրներ

4. Ազգային հաշիվների համակարգը որպես տնտեսական վիճակագրության կարևորագույն բաղադրամաս

5. Տնտեսական վիճակագրության ռազմավարության արդի հիմնահարցերը
Եզրակացություն

Տնտեսական գիտությունների համակարգում, իր հիմնավոր նշանակությամբ առանձնանում է տնտեսական վիճակագրությունը: Արդի հասարակությունում տնտեսական վիճակագրության առանձնահատկությունը բնութագրվում է այլ ոլորտների նկատմամբ տեղեկատվության ոլորտի առաջանցիկ զարգացման պահանջով, հետևաբար և տեղեկատվական գործունեության և համակարգերի առաջանցիկ արժեքավորմամբ:

Leave a Reply