Tntesagitutyun / Տնտեսագիտություն

Arevtrajin bankeri eutyun@ xndirnern u gorcaruytner@. / Առևտրային բանկերի էությունը, խնդիրներն ու գործառույթները :

Նյութը 23 էջ է , Գինը 4000 դրամ :

Leave a Reply