Tarberakaynutyan haskacutyuny targmanutyan mej / Տարբերակայնության հասկացությունը թարգմանաբանության մեջ

Tarberakaynutyan haskacutyuny targmanutyan mej / Տարբերակայնության հասկացությունը թարգմանաբանության մեջ :

Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :