Ռեֆերատներ : Taracutyan ev Jamanaki hamachaputyuny ev nra drsevorumy fizikayum / Տարածության և ժամանակի համաչափությունը և նրա դրսևորումը ֆիզիկայում

Ռեֆերատներ : Taracutyan ev Jamanaki hamachaputyuny ev nra drsevorumy fizikayum / Տարածության և ժամանակի համաչափությունը և նրա դրսևորումը ֆիզիկայում:
Նյութը 15 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Leave a Reply