Tagnapayin , ahazangayin iravichakneri @ndhanur bnoroshum@ / Տագնապային , ահազանգային վիճակների ընդհանուր բնորոշումը

Tagnapayin , ahazangayin iravichakneri @ndhanur bnoroshum@ / Տագնապային-ահազանգային վիճակների ընդհանուր բնորոշումը:
Նյութը 56 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն
Ներածություն
1. ԳԼՈՒԽ I Տագնապային-ահազանգային վիճակների ընդհանուր բնորոշումը
1.1. Տագնապային-ահազանգային վիճակների հասկացությունը 1.2. Տագնապային-ահազանգային վիճակների տեսակները
2. ԳԼՈՒԽ II Տագնապային-ահազանգային վիճակների և վախերի տարբերությունը
2.1. Վախերի բնորոշումը 2.2. Վախեր և Ֆոբիաներ 2.3. Տարբերությունը վախի և տագնապային -ահազանգային վիճակների միջև
3. ԳԼՈՒԽ III Տագնապային-ահազանգային վիճակների ախտաբանական դրսևորումները
3.1. Տագնապային -ահազանգային վիճակների ձևերը 3.2. Սթրես 3.3. Տագնապային-ահազանգային վիճակները ախտաբանության մեջ

Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply