Syuniqi marzi Zoravan gyuxakan hamaynqi ptxabucutyan masnagitacumn u zargacum@ / Սյունիքի մարզի Զորավան գյուղական համայնքի պտղաբուծության մասնագիտացումն ու զարգացումը

Syuniqi marzi Zoravan gyuxakan hamaynqi ptxabucutyan masnagitacumn u zargacum@ / Սյունիքի մարզի Զորավան գյուղական համայնքի պտղաբուծության մասնագիտացումն ու զարգացումը:
Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Բովանդակություն

1. Ճյուղի տնտեսական նշանակությունը մարզում
2. Տարածաշրջանի հողային ռեսուրսների տնտեսական գնահատականը
3. Տվյալ ճյուղի ներճյուղային կառուցվածքի տեղաշարժերը և արտադրական ուղղությունները
4. Տվյալ ճյուղի մասնագիտացման հեռանկարները
5. Եզրակացություններ և առաջարկություններ
6. Օգտագործված գրականության ցանկ

ՀՀ Սյունիքի մարզը տարածվում է հանրապետության հարավում և ընդգրկում է պատմական Մեծ Հայքի հզորագույն նահանգի՝ Սյունիքի (Սիսական) երբեմնի 12 գավառներից 6-ի տարածքները (Բաղք, Ձորք, Կովսական, Ծղուկ, Հաբանդ և Արևիք): Այժմ այդ տարածքը համապատասխանում է Կապանի, Գորիսի, Սիսիանի և Մեղրու նախկին վարչական շրջանների տարածքին:

Leave a Reply