Sport / Սպորտ

Loghord / Լողորդ :
Նյութը 38 էջ է : Գինը 15000 դրամ :

Պլան

Ներածություն
Գլուխ 1.Գրականության ամփոփում
1.1. Սպորտի հոգեբանության ընդհանուր հիմքերը
1.2. .Բարձր որակավորում ունեցող լողորդների սպորտային նախապատրաստման համակարգը
1.3. Լողորդի հոգեբանական նախապատրաստման բազադրամասերը
Գլուխ 2. Ուսումնասիրությունների նպատակները, խնդիրները,մեթոդները և կազմակերպումը
Գլուխ 3. Ուսումնասիրությունների արդյունքների քննարկումները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկը
Առաջարկություններ

Սպորտում, բարձրագույն նվաճումների հասնելու համար, մշտական բար-դացվում են պահանջները սպորտսմենների պատրաստվածության գիտամեթոդական հիմնավորվածության հարցերի վերաբերյալ պատասղանատու մրցույթների ժամանակ:Դրանում է կայանում ժամանակակից սպորտի տենդենցը, որի համար բնորոշ է սպորտային նվաճումների արագընթաց աճ:
Սպորտսմենի հոգեբանական պատրաստվածության ղնդիրը դարձել է կարևորագույն հարցերից մեկը սպորտի արագընթաց աճի պրակտիկայում, որոնց պատճառները հետևյալն են`
1. Սպորտի սոցիալական նշանակությունը կտրուկ կերպով աճեց:Այժմ սպորտի զարգացման մակարդակը որոշում են հասարակության սոցիալական զարգացման մակարդակով:

Leave a Reply