Sociologia / Սոցիոլոգիա

Socialakan ashxatanqi  etikakan kodex@ Uzbekstanum . / Սոցիալական աշխատանքի էթիկական կոդեքսը Ուզբեկստանում :

Նյութը 9 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

 

Ուզբեկստանի սոցիալական աշխատողների էթիկական կոդեքսը կազմվել է <<Սոցիալական աշխատանք մասնագիտության նախապատրաստման ծրագրի տարածման և Ուզբեկստանում <<սոցիալական աշխատանք>> մասնագիտության աճի>> նախագծի շրջանակներում: Իրականացվել է Սոցիալական աշխատողների Ազգային թիմով, Հանրապետության երեխաների ադապտացիայի կենտրոնի, Տաշկենտի պետական համալսարանի և երեխաների ֆոնդի աջակցությամբ` 2008 թ-ին:
Այս կոդեքսում տրվում են այն հիմնական սկզբունքները և արժեքները, որոնք պետք է պահեն բոլոր բաժիններում և կազմակերպություններում աշխատող սոցիալական աշխատողները:
Սոցիալական աշխատողների աշխատանքը ենթադրում է այս կոդեքսի խիստ պահպանումը, էթիկական նորմերին հետևելը, պրոֆեսիոնալիզմը, հակախտրականական կողմնորոշումը, ինչպես նաև կոդեքսի մասնագիտական և անձնական ընդունումը:
Այս Կոդեքսը կազմվել է հիմք ունենալով Սոցիալական աշխատողների միջազգային դաշնության երաշխավորագրերը (IFSW), որոնք կան <<Սոցիալական աշխատողի էթիկան: Սկզբունքների դեկլարացիա>> փաստաթղթում, որը կազմվել է Սոցիալական աշխատողների միջազգային դաշնության և Սոցիալական աշխատողների միջազգային դպրոցի համագործակցության շնորհիվ ` Ավստրալիայում 2004 թ-ի հոկտեմբերին: Այս կոդեքսի կազմման ժամանակ օգտագործվել է նաև Բրիտանական սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի, ԱՄՆ-ի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի և Ռուսաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի կոդեքսը:

Leave a Reply