Sociologia / Սոցիոլոգիա

Veberi tesutyun@ karavarman masin . / Վեբերի տեսությունը կառավարման մասին :
Նյութը 9 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Վերջերս Հայաստանում մեծացել է հետաքրքրությունը սոցիոլոգիայի նկատմամբ, ինչպես նաև սոցիոլոգիական հոգեբանության նկատմամբ: Վերջինս բնորոշում է մարդու սոցիալական պայմանների և գործողությունների բնույթը և պատճառները:
Մաքս Վեբերը 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի խոշոր սոցիոլոգներից մեկն է եղել, որը մեծ ազդեցություն է գործել այս գիտության զարգացման գործում: Նա պատկանում էր մասնագետների այն դասին, որոնց թիվը քչանում է` մասնագիտացման զարգացման պատճառով: Նա լիարժեք տիրապետում էր քաղաքական տնտեսագիտությանը, իրավունքին, սոցիոլոգիային և փիլիսոփայությանը, ներկայանում էր որպես պատմաբան, տնտեսության ոլորտում, քաղաքական թեորիաների ոլորտում, կրոնի և գիտության ոլորտում, ինչպես նաև սոցիոլոգիական գիտությունների զարգացման ոլորտում: Վեբերը այդ ամենը ուսումնասիրում էր պատմության տեսանկյունից: Նրա բոլոր աշխատանքները գրվել են պատմա-վերլուծական մոտեցումով:
Մաքս վեբերը համարվում է համաշխարհային սոցիոլոգիայի կլասիկներից մեկը:
Աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երկու գլուխներից, եզրակացությունից և օգտագործված գրականության ցանկից:
Առաջին գլխում ուսումնասիրվում են սոցիալական հոգեբանության մեջ քարոզչության դերը և ազդեցությունը:
Երկրորդ գլխում ուսումնասիրվում է կրոնը որպես կոնֆլիկտային հարաբերությունների աղբյուր:

Leave a Reply