Shinararutyan hashvapahutyun / Շինարարության հաշվապահություն

Shinararutyan hashvapahutyun / Շինարարության հաշվապահություն :
Նյութը 89 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

ՊԼԱՆ

Ներածություն

1. Հաշվապահական հաշվառման սկզբունքները ու մեթոդների կիրառումը շինարարությունում
1.1. Հաշվապահական հաշվառման համընդհանուր սկզբունքները շինարարությունում
1.2. Հաշվապահական հաշվառման մեթոդները շինարարությունում

2. Պաշարների հաշվառումը շինարարական կազմակերպությունում
Պաշարների սահմանումը, դասակարգումը և գնահատումը
Նյութերի ձեռքբերման փաստաթղթային ձևակերպումը և մուտքի հաշվառումը
Նյութերի ելքագրման փաստաթղթային ձևակերպումները և հաշվառումը
Արագամաշ առարկաների հաշվառման առանձնահատկությունները
Պաշարների գույքագրումը և հաշվեկշռաինքնարժեքի չափումը ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով

3.0. Շինարարական-տեղակայման աշխատանքաների իրացման (հանձնման) հաշվառման և ֆինանսական արդյունքների որոշումը

3.1.Անավարտ շինարարության հաշվառումը
3.2.Շինարարության ավարտված օբյեկտների ընդունման կարգը
3.3.Շինարարության ավարտված օբյեկտի գույքյաին արժեքի որոշումը
3.4.Ավարտված շինարարության հաշվառումը
3.5.Շինարարական կազմակերպության գործունեության ֆինանսական արդյունքը

4. Կառուցման պայմանագիր (ստանդարտ 11)

5.Համակարգչային տեխնիկայի կիրառումը

6.Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Leave a Reply