Shexvox varqi haskacutyuny , dasakargumy kaxial , asocial ev hancavor varq / Շեղվող վարքի հասկացությունը, դասակարգումը. կախյալ, ասոցիալ և հանցավոր վարք

Shexvox varqi haskacutyuny , dasakargumy kaxial , asocial ev hancavor varq / Շեղվող վարքի հասկացությունը,  դասակարգումը.  կախյալ, ասոցիալ և հանցավոր վարք:

Նյութը 16 էջ է : Գինը 2500 դրամ :