Rusastani hasarakakan-qaxaqakan mitq@ 17-rd dari 2-rd kesin / Ռուսաստանի հասարակական-քաղաքական միտքը 17-րդ դարի երկրորդ կեսին

Rusastani hasarakakan-qaxaqakan mitq@ 17-rd dari 2-rd kesin / Ռուսաստանի  հասարակական-քաղաքական  միտքը  17-րդ  դարի  երկրորդ  կեսին:

Նյութը 43 էջ է: Գինը 10 000 դրամ :

Ներածություն
Գլուխ 1. Ռուսաստանի աշխատավոր ժողովրդի հասարակական-քաղաքական միտքը 17-րդ դարի երկրորդ կեսին
1.1. Գյուղացիական աշխատանքը ժողովրդական ստեղծագործությունում
1.2. Կրոնը և եկեղեցին ժողովրդական ստեղծագործությունում
1.3. Դատարանի թեման ժողովրդական ստեղծագործությունում
1.4. Առևտուրը և դրամական շրջանառությունը
1.5. Զինվորական թեման ժողովրդական ստեղծագործությունում
1.6. Դպրոցը և գրագիտությունը ժողովրդական ստեղծագործությունում
1.7. Ընտանեկան – կենցաղային հարաբերությունները ժողովրդական ստեղծագործությունում
Գլուխ 2. Գյուղացիական պատերազմը Ստեփան Ռազինի գլխավորությամբ
Գլուխ 3. Ցարական արքունիքը և Ռուսաստանի հասարակական-քաղաքական միտքը 17-րդ դարի երկրորդ կեսին
3.1. Ցարական արքունիքը և կրթությունն ու լուսավորությունը Ռուսաստանի հասարակական-քաղաքական մտքում 17-րդ դարի երկրորդ կեսին
3.2. Պատերազմի և խաղաղության խնդիրը Ռուսաստանի պալատական հասարակական-քաղաքական գործիչների ստեղծագործություններում
3.3. Պատմական հայեցակարգերը Ռուսաստանի պալատական հասարակական-քաղաքական գործիչների ստեղծագործություններում
3.4. Ռուսաստանի պալատական հասարակական-քաղաքական գործիչների պայքարը հասարակական գիտակցության ձևավորման համար
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ