Riskeri sahmanapakman xndirnery HH bankayin hamakargum / Ռիսկերի սահմանափակման խնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում

Riskeri sahmanapakman xndirnery HH bankayin hamakargum / Ռիսկերի սահմանափակման խնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում :
Նյութը 40 էջ է : Գինը 5000 դրամ :

Ներածություն
1. Բանկային գործունեությունը և դրա հետ կապված ռիսկերը
1. 1 Բանկային գործունեության էությունը և դերը շուկայական տնտեսությանում: ՀՀ բանկային համակարգ
1. 2 Բանկային ռիսկի էությունը, տեսակները և սահմանափակման գործընթացը

2. Ռիսկերի կառավարման համակարգային մոտեցումը և ռիսկերի կառավարման իրավական կարգավորումը ՀՀ բանկային համակարգում
2. 1 Ռիսկերի կառավարումը հիմնական տնտեսական նորմատիվների միջոցով
2. 2 ՔԱՄԵԼՍ համակարգի դերը բանկերի ռիսկերի կառավարման մեջ
2. 3 Բազելային համաձայնագրերի պահանջները առևտրային բանկերի ռիսկերի կառավարման համակարգերի նկատմամբ

Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
Հավեկված

Leave a Reply