Razmavarutyun@ ev mrcunkutyun@ / Ռազմավարությունը և մրցունակությունը

Razmavarutyun@ ev mrcunkutyun@ / Ռազմավարությունը և մրցունակությունը :
Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

ՊԼԱՆ

Ներածություն
1. Ռազմավարական պլանավորման էությունը և խնդիրները
2. Ռազմավարական պլանավորման տրամաբանությունը և փուլերը
3. Սպասարկման ռազմավարությունը և մրցունակությունը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply