Qatuxarayin gorci patmutyun@ / Քարտուղարային գործի պատմությունը

Qatuxarayin gorci patmutyun@ / Քարտուղարային գործի պատմությունը :
Նյութը 15 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Քարտուղարային գործի ծագումը և զարգացումը
2. Քարտուղարային գործի հիմնական հասկացությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply