Qarakusayin anhavasarutyun / Քառակուսային անհավասարություն

Qarakusayin anhavasarutyun / Քառակուսային անհավասարություն :
Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ժամաբաշխում
2. Ընդհանուր մեթոդական ցուցումներ
3. Ըստ ենթակետերի` խնդիրների դասակարգում ու լուծում
4. Նոր տեխնոլոգիաների կիրառման դասի պլան
5. Թեմայի յուրացում, ստուգիչ թեստի կազմում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply