Polimerneri karucvacqi usumnasirman metodner@ / Պոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդները

Polimerneri karucvacqi usumnasirman metodner@ / Պոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդները :
Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Պոլիմերների վերմոլեկուլային կառուցվածքի բյուրեղային և ամորֆ փուլերը
2. Պոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply