Pilisopayutyun / Փիլիսոփայություն

Hasarakakan gitakcutjan dzever@ . / Հասարակական գիտակցության ձևերը և դրանց փոխհարաբերությունները :

Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Հասարակությունը մարդկանց հանրությունն է, որը արմատապես տարբերվում է կենդանիների հանրություններից: Այդ տարբերությունը արտահայտվում է, նախ, կենսաբանական համակարգի նկատմամբ կառուցվածքային-գործառնական նոր կազմակերպվածությամբ, և, երկրորդ, այն գործառնում է մարդկանց ստեղծած մշակութային նորմերով, որոնք ոչ միայն հատուկ չեն կարող առաջանալ այն պատճառով, որ կենդանական բոլոր կարգի հոտերի, հանրությունների և միավորումների մեջ կենդանին գործառնում է բացարձակապես անհատական ինքնապահպանման բնական օրենքներով: Նույնիսկ բարձրագույն կենդանիների կազմակերպված համատեղ, միասին ապրելաձևի պայմաններում անգամ նկատվող «կոլեկտիվիզմը» գործառնում է գործողությունների կենսաբանական-բնազդային սկզբունքներով: Այնտեղ բացարձակ իմաստով բացակայում է միասնական-կոլեկտիվ նպատակի ու դրա գիտակցական իրականացման մեխանիզմը:

Leave a Reply