Թեզ : Petutyan karavarman ardi himnakan dzever@ / Պետության կառավարման արդի հիմնական ձևերը

Թեզ : Petutyan karavarman ardi himnakan dzever@ / Պետության կառավարման արդի հիմնական ձևերը :
Նյութը 90 էջ է : Գինը 20 000 դրամ :

Պետության կառավարման արդի հիմնական ձևերը

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Կառավարման միապետական ձևը
1.1 Բաձարձակ միապետություն
1.2 Սահմանադրական, պառլամենտական միապետություն
1.3 Դուալիստական միապետություն
Գլուխ 2. Կառավարման հանրապետական ձևերի հասկացությունը և տեսակները
2.1 Նախագահական կառավարման ձև
2.2 Խառը կամ կիսախառը կառավարման ձև
2.3 Պառլաենտական կառավարման ձև
Գլուխ 3. ՀՀ-ի պետական կառավարման ձևը
3.1 ՀՀ նախագահը
3.2 ՀՀ ԱԺ-ն ( օրենսդիր մարմին)
3.3 ՀՀ կառավարությունը
3.4 ՀՀ դատական իշխանությունը

Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply