Pastatxtashrjanarutyan hosqi himnakan baxadrichner@ / Փաստաթղթաշրջանառության հոսքի հիմնական բաղադրիչները

Pastatxtashrjanarutyan hosqi himnakan baxadrichner@ / Փաստաթղթաշրջանառության հոսքի հիմնական բաղադրիչները :
Նյութը 15 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Փաստաթղթաշրջանառության հոսքի հիմնական բաղադրիչները
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Leave a Reply