Ռեֆերատ : Parskahayqy yst ashxarhacuyci , varchakan karuycner , bnakchutyun / Պարսկահայքը ըստ աշխարհացույցի, վարչական կառույցներ, բնակչություն

Ռեֆերատ : Parskahayqy yst ashxarhacuyci , varchakan karuycner , bnakchutyun / Պարսկահայքը ըստ աշխարհացույցի, վարչական կառույցներ, բնակչություն :
Նյութը 8 էջ է : Գինը 1500 դրամ :

Leave a Reply