Panir / Պանիր

Panir / Պանիր :
Նյութը 56 էջ է : Գինը 10 000 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն
Ամփոփ տեղեկատվություն «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ կաթնամթերքի ձեռնարկության մասին
Գլուխ 1. Չանախ» պանրի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը և դրա փուլերին ներկայացվող պահանջները
Գլուխ 2. «Չանախ» պանրի անվտանգության հիգիենիկ ցուցանիշները և դրանց որոշման մեթոդները:
Գլուխ 3. Փորձարկման մեթոդները, փորձարկումների չափագիտական ապահովումը և որակի կառավարման համակարգը «Չանախ» պանրի արտադրությունում:
Գլուխ 4. «Չանախ» պանրի տեխնիկական պայմանի մշակումը
Գլուխ 5. «Չանախ» պանրի սերտիֆիկացման պահանջները ՀՀ-ում
Գլուխ 6. Էկոնոմիկայի բաժին
Գլուխ 7. Կենսագործունեության անվտանգության բաժին
Գլուխ 8.Շրջակա միջավայրի պաշտպանության բաժին

Leave a Reply