Դիպլոմային : Otarerkrya nerdrumneri ogtagorcman himnaxndirnery HH-um / Օտարերկրյա ներդրումների օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Դիպլոմային : Otarerkrya nerdrumneri ogtagorcman himnaxndirnery HH-um / Օտարերկրյա ներդրումների օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում :
Նյութը 47 էջ է : Գինը 12 000 դրամ :

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Օտարեկրյա ներդրումների նշանակությունը և առանձնահատկությունները ընդունող երկրում
1,1 Օտարերկրյա ներդրումների էությունը, կառուցվածքը և տնտեսական նշանակությունը ընդունող երկրում
1.2 Օտարերկրյա ներդրումների ռեժիմի ձևավորման առանձնահատկությունները

ԳԼՈԻԽ 2. Օտարկերյա ներդրումների նկատմամբ վարվող քաղաքականությունը ՀՀ-ում
2.1 Օտարերկրյա ներդրումները կարգավորող համակարգը ՀՀ-ում և ներդրումների համար շահավետ ոլորտները
2,2 Օտարերկրյա ներդրումների ծավալների վերլուծությունը ՀՀ-ում
2.3Ներդրումային միջավայրի և ներդրողներին աջակցող ենթակառուցվածքների գործունեության գնահատումը միջազգային կազմակերպությունների կողմից

ԳԼՈՒԽ 3. Ներդրումային միջավայրի բարեփոխումները` որպես օտարերկրյա ներդրումների օգտագործման արդյունավետության ելակետ
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply