Ogostos Eranelu pilisopayakan hayacqner@ / Օգոստոս Երանելու փիլիսոփայական հայացքները

Ogostos Eranelu pilisopayakan hayacqner@ / Օգոստոս Երանելու փիլիսոփայական հայացքները :
Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Առարկա` Իրավունքի փիլիսոփայություն

Օգոստոսի ուսմունէը փիլիսոփայության մտքի պատմության մեջ արժեքավորված է որպես օբյեկտիվ իսեալիզմ, որը վիթխարի հետք թողեց համաշխարհային հետագա մշակույթի վրա:
Օգոստոսը յուրացնելով էլեթաների ուսմունքը կեցության մասի, հստակ տարբերակել է գոյություն ունեցողը չունեցողից:

Leave a Reply