@ntranqayin ditarkum / Ընտրանքային դիտարկում

@ntranqayin ditarkum / Ընտրանքային դիտարկում :
Նյութը 8 էջ է : Գինը 1000 դրամ :

ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

Վիճակագրական դիտարկումը կարելի է կազմակերպել համատարած և ոչ համատարած եղանակով:
Համատարած դիտարկումը նախատեսում է ուսումնասիրվող համակցության բոլոր միավորների ստուգումը և կապված է նյութական մեծ ծախսերի և դժվարությունների հետ : Համակցության միայն որոշ մասը ուսումնասիրելու և դրա հատկությունների վերաբերյալ եզրահանգումներ կատարելու համար, սովորաբար, օգտագործվում է ոչ համատարած դիտարկման եղանակը, որի առավել տարածված ձևը ընտրանքային դիտարկումն է:

TAG———————-TAG
referatner, diplomayinner, diplomainner, kursainner, kursayinner, tez, tezer, ռեֆերատներ, ռեֆերատ, դիպլոմ, դիպլոմայիններ, կուրսայիններ, կուրսային, թեզ, թեզեր,

Vichakagrutyun / Վիճակագրություն,

Leave a Reply