Կուրսային : Noramucakan marqetingi der@ tntesavarox subyektneri gorcuneutyan ardyunavetutyan bardzracman mej / Նորամուծական մարքեթինգի դերը տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության արդյունավետության բարձրացման մեջ

Հատված կուրսային աշխատանքից –

Կուրսային : Noramucakan marqetingi der@ tntesavarox subyektneri gorcuneutyan ardyunavetutyan bardzracman mej / Նորամուծական մարքեթինգի դերը տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության արդյունավետության բարձրացման մեջ :
Նյութը 40 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Հատված կուրսային աշխատանքից –

Ներածություն
1. Տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության արդյունավետությունը և կառավարման մեթոդները
1. 1 Ձեռնարկությունը` որպես տնտեսական գործունեության ինքնուրույն սուբյեկտ
1. 2 <Արդյունավետություն> հասկացությունը և կազմակերպության արդյունավետության կառավարման մեթոդները և դրանց համեմատությունը

2. Նորամուծական ձեռնարկատիրություն և մարքեթինգ
2. 1 Նորամուծական ձեռնարկատիրության նախանշանները և ձևերը
2. 2 ՓՆՁ -երի բիզնես պլանավորումը և մարքեթինգը

Եզրակացություններ
Օտգագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply