Nor apranqneri mshakman ev shukanerum veramshakman razmavarutyun@ / Նոր ապրանքների մշակման և շուկաներում վերամշակման ռազմավարությունը:

Nor apranqneri mshakman ev shukanerum veramshakman razmavarutyun@ / Նոր ապրանքների մշակման և շուկաներում վերամշակման ռազմավարությունը:
Նյութը 29 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Ներածություն
Գլուխ 1. Ապրանք հասկացությունը. դրա դասակարգումը
1.1 Ապրանք, ապրանքի տեսակները, դասակարգումը
1.2 “Նոր ապրանք”
Գլուխ 2. Նոր ապրանքի մշակումը և շուկա ներդրման ռազմավարությունները
2.1 Նոր ապրանքի մշակման փուլերը և շուկա ներդրման ռազմավարությունը
2.2 Նոր ապրանքի` շուկայում անհաջողությունների պատճառները
2.3 ՀՀ-ում ՏՏ ոլորտի զարգացումը և Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոնի գործունեությունը ՀՀ-ում
Խնդիր
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Ներածություն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները (ՏՏ) դարձել են Հայաստանի տնտեսության հիմնական ոլորտներից մեկը` նպաստելով երկրում տեխնոլոգիական նորարարության և արտադրողականության բարձրացմանը:
ՏՏ և հեռահաղորդակցության ոլորտը տնտեսության ամենաարագ զարգացող ճյուղերից է, որը ՀՀ կառավարության կողմից հայտարարվել է որպես երկրի տնտեսական բարգավաճման կարևորագույն բաղադրյալը:

Leave a Reply