Ռեֆերատ : Nerarakan dprocneri karucvacqy, gorcuneutyuny ev pordzy erexaneri iravunqneri pashtpanutyan tesankyunic / Ներառական դպրոցների կառուցվածքը, գործունեությունը և փորձը երեխաների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից

Ռեֆերատ : Nerarakan dprocneri karucvacqy, gorcuneutyuny ev pordzy erexaneri iravunqneri pashtpanutyan tesankyunic / Ներառական դպրոցների կառուցվածքը, գործունեությունը և փորձը երեխաների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից :
Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Leave a Reply