Murshidi ev Muridi gorcaruytner@ Sufizmum / Մուրշիդի և Մուրիդի գործառույթները Սուֆիզմում

Murshidi ev Muridi gorcaruytner@ Sufizmum / Մուրշիդի և Մուրիդի գործառույթները Սուֆիզմում :
Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Մարդկությունն իր ծագման հենց սկզբից դրսևորել է իրեն բնորոշ հոգևոր առանձնահատկությունները:

Leave a Reply