Mtacelakerp , Banakanutyun , Gitrakcutyun / Մտածելակերպ , Բանականություն , Գիտակցություն

Mtacelakerp , Banakanutyun , Gitrakcutyun / Մտածելակերպ , Բանականություն , Գիտակցություն :

Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Մտածելակերպ

2. Բանականություն

3. Գիտակցություն

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Մարդուն տրված է մի հրաշալի պարգև, որը կոչվում է բանականություն. այն թռչում է ինչպես հեռավոր անցյալ, այնպես էլ մթին ապագա, այնտեղ ձևավորվում է երազանքների և ‎ֆանտազիաների մի ամբողջ աշխարհ, այնտեղ լուծվում են տեսական և պրակտիկ բոլոր հարցերը, և վերջապես այնտեղ են ծնվում ամենաանհավանական մտքերը: Արդեն հին աշխարհում մեծ մտածողներն ամեն կերպ փորձում էին գտնել գիտակցության ‎ֆենոմենի լուծումը: Գիտությունը, փիլիսոփայությունը, գրականությունը, արվեստը, տեխնիկան, մի խոսքով մարդկության բոլոր նվաճումները միավորել էին ուժերը, որպեսզի կարողանան գտնել մեր հոգևոր կյանքի ցանկալի գաղտնիքների լուծումը:

Leave a Reply