Mshakuyti vaxchan@ ev nra chgnajam@ / Մշակույթի վախճանը և նրա ճգնաժամը

Mshakuyti vaxchan@ ev nra chgnajam@ / Մշակույթի վախճանը և նրա ճգնաժամը :

Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Համաշխարհային փիլիսոփայության մտքի պատմության զարգացման ներկա փուլում մշակույթի, որպես հասարակական յուրահատուկ երևույթի և փիլիսոփայության տրամաբանական կատեգորիալ համակարգի կենսունակ հասկացության վերաբերյալ գիտական մեծ թռիչք է նկատվում:

Leave a Reply