Mshakuyt / Մշակույթ

Bazmamshakutayin krtutyun . / Բազմամշակութային կրթություն :
Նյութը 31 էջ է : Գինը 5000 դրամ :

Պլան

Նախաբան

1. Բազմամշակութային կրթության դերը անձի ձևավորման գործընթացում
2. Բազմամշակութային դաստիարակությունը նախադպրոցական տարիքում
3. Բազմամշակութային կրթությունը դպրոցական տարիքում

Վերջաբան

Գրականության ցանկ

Ամենաարդիական խնդիրների թվին է պատկանում Բազմամշակութային դաստիարակությանը, քանզի հասարակության զարգացման յուրա¬քանչյուր պատմական փուլ, ձևավորելով իր գաղափարախոսությունը, հայեցա¬կետը, ներկայացնում է մարդուն իր ուրույն պահանջները կամ վերաձևավորում նախկինները՝ վերակողմնորոշելով անձին՝ իրականության նրա գնահատականներում։
Բազմամշակութային կրթությունը մարդու ընդհանուր կրթությունն է, որը օգնում է նրան ավելի լավ ճանաչել աշխարհը:
Բազմամշակութային դաստիարակության մասին այս պնդումը բոլորովին չի նշանակում դաստիարակության միակողմանի կողմնորոշում կամ նրա աղճա¬տում, ընդհակառակը, ընդգծում է Բազմամշակութային և, հետևաբար, ամեն ինչ ընդգրկող իրականության հանդեպ վերաբերմունքի ձևավորման նշմարելի մարդկային բնույթը, ինչն ընդգրկում է իմացաբանական վերաճում, հոգեբանական, բնապահպանական և այլ տեսանկյուններ ։
Բազմամշակութային կրթությունը, որ կոչված է ընդհանուր ազդեցություն գործել մարդկանց հոգևոր աշխարհի և մարդկային հարաբերությունների վրա, որն ուղղված է մարդու բոլոր ստեղծագործական ընդունակությունների զար¬գացմանը և օգտագործմանը, ենթադրում է իրականության երևույթները բազմա¬կողմանի կենսունակ ընկալում և աջակցող արժեքների և դրույթների որոշակի հա¬մակարգի ձևավորման ճիշտ գնահատում։

Leave a Reply