Mshakuyt / Մշակույթ

Kinodaseri anckacum@ patmutyan daserin . / Կինոդասերի անցկացումը պատմության դասերին :
Նյութը 24 էջ է : Գինը 3500 դրամ :

Պլան

Ներածություն

Գլուխ 1-ին
Կինոդասերի անցկացումը պատմության առարկայից
Գլուխ 2-րդ
Կինոդասերի անցկացման առանձնահատկությունները պատմության դասերին
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Անցկացումը երկարատև գործընթաց է: Այն գոյանում է առանձին դասերից: “Դաս” հասկացությունը ունի աշխատանքային առաջադրանքիիմաստ Ուրեմն, դպրոցական դասը դիտվում է որպես ուսումնական աշխատանքի առաջադրանք` դասարանի ( նախատեսված որոշակի ժամկետի համար, 45 րոպե): Միաժամանակ դասը ընդունված է համարել որպես ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ձև: Անցյալի երկարամյա մանկավարժի փորձը քննադատաբար վերամշակվել և ստեղծվել է ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման նոր համակարգ: Այդ համակարգում դասը հանդիսանում է ուսումնական գործընթացի կարևոր օղակը: Արդի էտապում ուսուցման բոլոր կանոնները կազմակերպող դասի անցկացումը միաժամանակ համարժեք է արվեստի ստեղծագործությանը: Ուսուցչի գործունեությունը նախ և առաջ պետք է հենվի գիտության մեջ հաստատված հոգեբանական ու մանկավարժական օրինաչափությունների իմացության վրա, իսկ դա պահանջում է դասավանդումը հասցնել արվեստի մակարդակին:

Leave a Reply