Mec Britaniayi gyuxatntesutyan zargacman arandznahatkutyunner@ / Մեծ Բրիտանիայի գյուղատնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները

Mec Britaniayi gyuxatntesutyan zargacman arandznahatkutyunner@ / Մեծ Բրիտանիայի գյուղատնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները:
Նյութը 28 էջ է : Գինը 4500 դրամ :

Պլան

Ներածություն
1. Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը
2. Անասնապահության դերը Մեծ Բրիտանիայի գյուղատնտեսության մեջ
3. Բուսաբուծությունը որպես Մեծ Բրիտանիայի գյուղատնտեսության գլխավոր ճյուղ
4. ՀՀ գյուղատնտեսության մեջ Մեծ Բրիտանիայի տեսակարար կշիռը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Մեծ Բրիտանիան համարվում է բարձր զարգացվածությամբ պետություն: Իր արտադրության ծավալներով այն զբաղեցնում է հինգերորդ տեղը աշխարհում` ԱՄՆ-ից, Ճապոնիայից, Ռուսաստանից և Ֆրանսիայից հետո:

Leave a Reply

Источник: выбирай строительство дачных домов.