@mbshamarti dasakargum / Ըմբշամարտի դասակարգում

@mbshamarti dasakargum / Ըմբշամարտի դասակարգում
Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Պլան

Ներածություն

ԳԼՈՒԽ 1-ին
Հունական և հռոմեական ըմբշամարտի տեսակների դասակարգումը

ԳԼՈՒԽ 2-րդ
Ըմբշամարտի տերմինաբանությունը

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Ըմբշամարտի համար կարևոր է շարժումների տեխնիկան: Ըմբշամարտիկի շարժումների տեխնիկան կոնկրետ վարժության կատարման առավել արդյունավետ եղանակն է: Ըմբշամարտի դասական (տիպային) տեխնիկայի առավել աչքի ընկնող հատկանիշներն են՝ մատչելիությունը, ուժեղ խնայողությունը և ժամանակի ռացիոնալ օգտագործումը:

Leave a Reply

Vor dem Drogenkonsum, achten Sie darauf, die Regel , um zu lesen, um zu erinnern, welche wirkung Kama auf den Korper eines erwachsenen Mannes.