Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Eritasardutyun@ vorpes erkri apagan. / Երիտասարդությունը` որպես երկրի ապագան :
Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Երիտասարդությունը մեդիա-տարածության մեջ

Տեղեկատվական տարածության սրընթաց ընդլայնումը անհամեմատ ավելի շատ է առաջ բերում տնտեսական ու սոցիալական բարեփոխումներ Ռուսաստանում:
Ժամանակակից երիտասարդությունը հակված է մեկուսանալ մեծահասակներից և օտար երիտասարդական խմբերից` պահպանելով սեփական խմբային տարածությունը և նպաստելով նրա գրավչությանը «իրենց» համար: Դրանում նրանց օգնում է մեդիա-զանգվածը. համակարգիչը և գիշերային ռադիոն ննջասենյակ է բացում վիրտուալ ընկերախմբի համար, իսկ հասարակական տրանսպորտում ձայնարկիչի առկայությունը «իր» երաժշտությամբ փակում է հրապարակայնությունը:
Սովետական Միությունում զանգվածային լրատվական միջոցների նկատմամբ գոյություն ուներ վստահություն: Բոլոր լրատվական աղբյուրները հանդիսանում էին կուսակցությունների և կառավարության խոսափողները, այդ իսկ պատճառով «հրապարակավ արտաբերած բառը» պետք է ընկալվեր որպես վերջին աստիճանի ճշմարտություն: Առաջին պարբերականների, հեռուստատեսային ալիքների և երիտասարդական հրապարակումների առաջացումը նախաձեռնվում էր կուսակցությունների կողմից և կախված էր պաշտոնական որոշումներից ու պաշտոնական երիտասարդական քաղաքականոթւյունից:

Leave a Reply