Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Jamanaki ev nra miavorneri usucum . / Ժամանակի և նրա միավորների ուսուցում :
Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Պլան

Ներածություն

Գլուխ 1-ին
Ժամանակի և նրա միավորների ուսուցումը որպես աշակերտի տրամաբանական մտածողության զարգացման միջոց

Գլուխ 2-րդ
Ուսուցչի խոսքի կառուցվածքը ժամանակի և նրա միավորների ուսուցման ժամանակ

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Ուսուցումը երկարատև գործընթաց է: Այն գոյանում է առանձին դասերից: “Դաս” հասկացությունը ունի աշխատանքային առաջադրանքիիմաստ Ուրեմն, դպրոցական դասը դիտվում է որպես ուսումնական աշխատանքի առաջադրանք` դասարանի ( նախատեսված որոշակի ժամկետի համար, 45 րոպե): Միաժամանակ դասը ընդունված է համարել որպես ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ձև: Անցյալի երկարամյա մանկավարժի փորձը քննադատաբար վերամշակվել և ստեղծվել է ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման նոր համակարգ: Այդ համակարգում դասը հանդիսանում է ուսումնական գործընթացի կարևոր օղակը: Արդի էտապում ուսուցման բոլոր կանոնները կազմակերպող դասի անցկացումը միաժամանակ համարժեք է արվեստի ստեղծագործությանը: Ուսուցչի գործունեությունը նախ և առաջ պետք է հենվի գիտության մեջ հաստատված հոգեբանական ու մանկավարժական օրինաչափությունների իմացության վրա, իսկ դա պահանջում է դասավանդումը հասցնել արվեստի մակարդակին: Միայն խելացի ուսուցիչը կարող է կանխատեսել դասի հեռավոր ընթացքը դասարանում:

Leave a Reply