Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Gevorgyan chemaran@ vorpes krtakan ojax . / Գևորգյան ճեմարանը որպես կրթական օջախ :
Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Գևորգյան ճեմարանը որպես կրթական օջախ
ԳԼՈՒԽ 2. Ուսման գործընթացը Գևորգյան ճեմարանումվորումը
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Գևորգյան ճեմարանը հիմնվել է 1874 թվականին Էջմիածնում Գևորդ Դ կաթողիկոսի ջանքերով, այդ պատճառով էլ հետագայում կոչվել է նրան անունով: Այն հիմնվել է որպես բարձրագույն հոգևոր դպրոց, որ կազմված է եղել երկու բաժնից:
Առաջինը՝ դասարանական բաժինը, ունեցել է միջնակարգի դասընթաց՝ վեց դասարանով, ՛ հավասարացեված է եղել հայկական թեմական դպրոցներին:
Գևորգյան ճեմարանի դաստիարակչական իդեալը բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացած անձնավորությունն է, հասարակական առաջադիմության ակտիվ մասնակիցը: Ներդաշնակ, բազմակողմանի զարգացում, նշանակում է մարդու աշխատանքի, գործունեության բոլոր ոլորտների հոգևոր հարստության միասնություն, նրա վարքի, ուրիշ մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների բարոյական մաքրություն, ֆիզիկական կատարելություն, գեղագիտական պահանջմունքների ու հակումների հարստություն, հասարակական և անձնական հետաքրքրւթյունների բազմակողմանիություն:
Համակողմանի զարգացման իրականացումը պահանջում է մտավոր, ֆիզիկական, բարոյական աշխատանքային, գեղագիտական դաստիարակության այդ բոլոր կողմերը միասնական, ամբողջական գործընթաց դարձնելու համար:

Leave a Reply